background_edited.jpg

Stödboende

Med personal dygnet runt erbjuder vi stödboende för ungdomar mellan 16- 20 år samt vuxna individer. Kriterierna vi ställer är att man har en vilja att bo på stödboendet och därmed i enlighet med hyreslagens regler. Man ska också se ett värde i att ha oss som samarbetspartners eftersom vårt arbete bygger på samskapande.

 

Målgruppen är individer med psykosocialproblematik, antisocial personlighetsstörning, individer med beteendesvårigheter, beroende eller samsjuklighet. På stödboendet får den enskilde disponera en fullt utrustad lägenhet som är implementerad i det vanliga bostadsbeståndet. Lägenheterna är trivsamma och ligger i ett lungt område med närhet till såväl skolor, sjukvård, kommunikationsmedel mm. Den enskilde får individuellt anpassat praktiskt och känslomässigt stöd via en personlig boendekonsulent som är socionomutbildad och med erfarenhet av att arbeta med olika behovsområden.

Insatsen syftar till att den enskilde efter tiden i stödboendet ska kunna klara sin dagliga livsföring och ett boende på egen hand. 

familjehemsplaceringen-293847.jpg

Vi erbjuder;
 

  • Personal dygnet runt och regelbundna hembesök

  • Möblerade trivsamma lägenheter som är fullt utrustade

  • Individanpassade insatser utifrån individuella genomförandeplaner

  • Lösnings och kunskapsbaserade insatser

  • Kvalificerat stöd både praktiskt och känslomässigt som ett led i att kunna leva ett självständigt liv

  • Samtal av motiverande och trygghetsskapande karaktär

  • Insatser så att stödet blir adekvat och samordnat

  • Ett helhetspaket där vi står för kostander såsom hyra, el och internetuppkoppling.

iStock-1014182340.jpg