background_edited.jpg

Skyddat boende

Med personal tillgänglig dygnet runt kan en placering ske snabbt, vanligtvis samma dag eller dagen därpå. Hämtningar och säker transport kan vi bistå med. Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd. Vi kan även ta emot individer med hedersproblematik, unga vuxna med kriminell livsstil och avhoppare från kriminella gäng. Insatsen kan ske via familjehem eller genom en egen lägenhet. Den enskildes säkerhet är viktig för oss och vi arbetar fortlöpande med att göra risk- och skyddsbedömningar som en aktiv del av skyddsprocessen. Vår personal som är socionomutbildad har en bred kompetens och kan därför arbeta med annan problematik utöver skyddet.

familjehemsplaceringen-1143990457_edited_edited_edited.j

Vi erbjuder;

  •  Individanpassade insatser utifrån behov

  • Erfarna boendekonsulenter som finns tillgängliga dygnet runt

  • Lösnings- och kunskapsbaserade insatser

  • Samtal av motiverande- och trygghetsskapande karaktär

  • Stöd för att den dagliga livsföringen ska präglas av trygghet, kontinuitet och förutsägbarhet

  • Praktiskt och känslomässigt stöd för att kunna leva ett självständigt, tryggt och säkert liv

  • Samordning av insatserna till en fungerande helhet för den enskilde

  • Ett helhetspaket där vi står för kostander såsom hyra, el och internetuppkoppling.

 

Ett övergripande mål är att ge den enskilde verktyg för hur man lever ett skyddat liv genom att införliva ett skyddstänkt i den dagliga livsföringen genom till exempel fortlöpande riskbedömningar. Vi arbetar även med att stärka individens självkänsla, självförtroende och känsla av sammanhang på vägen mot ett självständigt liv utan förtryck, kriminalitet, hot eller våld. Inför placeringen tilldelas den enskilde en personlig boendekonsulent som ansvarar för att den enskilde görs delaktig i sin förändringsprocess utifrån en individuell genomförandeplan.