background_edited.jpg

Vill du bli Familjehem och jourhem?

Det finns barn och unga som inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Därför finns familjehem och jourhem.Vanliga orsaker till att barn och unga inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar är att föräldrarna brister i omsorgen på grund av egna problem, till exempel psykisk sjukdom eller problem med missbruk. När barnet eller den unge bor i familjehemmet fortsätter hen att ha kontakt med sina föräldrar, syskon och övrig släkt. Som jour- eller familjehem får du ersättning i form av en arvodes- och en omkostnadsdel. Detta är en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

familjehemsplaceringen_1

Att vara familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Vi välkomnar alla typer familjer och bakgrunder oavsett kön, sexuellläggning och nationalitet. Du kan bo i villa på landet eller i lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg och stabil livssituation, tid och engagemang liksom ett känslomässigt utrymme för att ta hand om någon annans barn.

Att vara jourhem

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, ofta i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn och unga i ett akut läge och inflyttning kan gå snabbt med bara några timmars varsel. Under tiden barnet eller den unge bor i jourhemmet utreder socialtjänsten hens behov och situation.

Grundförutsättningar för att bli familje-eller jourhem

Nedan grundförutsättningar krävs för att bli familje- eller jourhem;

 • En trygg och stabil livssituation

 • Tid, engagemang och känslomässigt utrymme för ett barn eller ungdom

 • Att barnet eller ungdomen kan erbjudas ett eget rum med fönster

 • Att ekonomin är stabil

 • Att man inte är arbetslös eller långtidssjukskriven

 • Att det finns ett tryggt och stabilt nätverk

 • Att du eller ni är mellan 30-65 år

 • Att det finns erfarenhet av barn och unga, egna eller andras

 • Att man talar och förstå svenska obehindrat

familjehemsplaceringen684086354.jpg

Bli familjehem eller jourhem

Om du är intresserad av att bli familjehem behöver du anmäla ditt intresse. När vi fått din anmälan gör vi en förhandsbedömning och gör kontroller i olika register. Vi erbjuder också en introduktionsutbildning.

Om du bedöms som lämplig att vara jour- eller familjehem gör vi en utredning inför varje placering av ett barn eller ungdom. När barnet eller den unge har flyttat in hos dig kommer du att få gå grundutbildningen för familjehem ”Ett hem att växa i”.

Om du är intresserad av att bli jourhem gör vi en utredning om ett generellt godkännande. Vi gör utdrag ur dessa register:

familjehemsplaceringen1198866226_edited.jpg
 • Utdrag ur socialregistret i den kommun där du är folkbokförd. Har du/ni varit folkbokförda i en annan komun under de senaste fem (5) åren så ska även utdrag ur socialregistret i den kommunen beställas.

 

 • Utdrag avseende förekomst hos Försäkringskassan. Uppge att du behöver intyget för att du vill bli familjehem.

 

 

 • Utdrag ur Kronofogdens databas. Ni kan kontakta Kronofogden på 0771-73 73 00 så hjälper de dig vidare. Uppge att du behöver utdraget för att du vill bli familjehem