background_edited.jpg
iStock-1175711449.jpg

För trygga & säkra hem

 

Om oss

Familjehemsplaceringen är en verksamhet som erbjuder konsulentstödda familjehem, stödboende och skyddatboende med syfte att skapa förutsättningar för ett tryggt liv, en förutsägbar vardag och en god livskvalitet.

 

Vi vill ge barn och unga som av olika skäl inte kan bo med sina egna familjer goda förutsättningar för en ljus och positiv framtid. Sedan 2011 kan vi erbjuda trygga och stabila familjehem som präglas av värme, kontinuitet och förutsägbarhet – där barnens bästa alltid står i fokus. Vi verkar för att uppnå ömsesidiga och hållbara relationer för att stärka individers självkänsla, självförtroende och känsla av sammanhang. Vårt uppdrag är att skapa en positiv och varaktig förändring i barn och ungas liv liksom för de vuxna som är i behov av stödboende eller skyddatboende.

Vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkra vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda en hög servicenivå med kompetent och engagerad personal som är socionomutbildade och väl förtrogna med aktuell forskning och gällande lagstiftning. Vi ser vikten av transparens och vår målsättning är att vårt arbete alltid ska underlätta och avlasta för våra uppdragsgivare - därför är vi en given samarbetspartner för Sveriges socialtjänster. Vi tillhandahåller digitala möten och besvarar era frågor inom kort. Söker ni en kompetent och stabil samarbetspartners där kvalitet är viktigare än kvantitet? Kontakta oss!